Avfallet på arkitektens bord

Conny Jerkbrant

Abstract


I den här artikeln vill jag spegla hur avfallsfrågan i högsta grad berör våra arbetsuppgifter som planerare, arkitekter och forskare. Avfallsfrågan skär dels tvärs igenom den kommunala sektorsplaneringen, dels är den en tvärfacklig fråga för biologer, kemister, metallurger, medicinare, tekniker... det är kanske enklare att räkna upp de ämnesområden som inte berörs. Slutligen handlar avfallsfrågan om oss själva som individer och samhällsmedlemmar i vårt vardagsliv, där vårt livsmönster med vanor och ovanor avgör vad vi i stunden betraktar som avfall.

Först nämner jag helt kort tre viktiga problemområden i materialens livscykel och några recept på principlösningar. Sedan ger jag några exempel på projekt, där man prövat nya arbetsmetoder, nya tankespår för att hitta alternativa lösningar på avfallsfrågan, som kan fungera i ett mer långsiktigt perspektiv än rådande lösningar. Jag uppehåller mig längst med ett exempel på kvartersnivå, där framförallt de boendes erfarenheter blir både synliga och tydliga.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.