Recensioner, Abstracts - doktorsavhandlingar

John Sjöström, Inger Bergström, Jerker Brandt, Kersti Berggren, Björn Linn

Abstract


Recensioner

Boris Schönbeck. Stad i förvandling. Uppbyggnadsepoker och rivningar i svenska städer från industrialismens början till idag. Stockholm: Byggforskningsrådet, 1994.
Recenserad av John Sjöström.

Sture Balgård (red.). Den goda stadsgatan. Om gestaltningen av gator. Konsthögskolans arkitekturskola, 1994.
Recenserad av Inger Bergström.

Bertil Rolf. Profession, tradition och tyst kunnskap - en studie i Michael Polyanis teori om den professionella kunskapens tysta dimension. Lund: Nya Doxa, 1991.
Recenserad av Jerker Brandt.

Jan Larsson. Hemmet vi ärvde. Om folkhemmet, identiteten och den gemensamma framtiden. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier, 1994.
Recenserad av Kersti Berggren.

Annika Nordlander Finn. Byggforskningen organiseras, 1900-1960. Byggforskningsrådet T5:1994. Stockholm

Ulf Sandström. Mellan politik och forskning, 1960-1992. Byggforskningsrådet T5:1994. Stockholm.
Recenserad av Björn Linn.

Abstracts från doktorsavhandlingar

Eva Hurtig. The Concept of Home and Urban Renewal - Exemplified by the 1940's Sanna Quarter in Göteborg. Dept. of Architecture/Housing Design, Chalmers University of Technology R1:1995.

Nils Viking. Maximising the Minimum. Towards Enabling the Urban Disadvantaged through Residential Land-Use Planning - The Case of Botswana. Dept. of Architecture and Town Planning, Royal Institute of Technology, Stockholm, 1995.

José Luis Ramírez y González. Skapande mening: Bidrag till en humanvetenskaplig handlings- och planeringsteori. Nordic School of Planning (NORDPLAN), Stockholm 1992:2, 1993:3, 1995:1.

Tage Wiklund. Made-up Landscape. An Inquiry into the Conditions for Urban Culture in Norden. Nordic School of Planning (NORDPLAN), Stockholm, 1995.

Hans Wallengren. The Rental World. Power Relations on the Rental Market in Malmö 1880-1925. Dept. of History, Lund University, Lund, 1995.

 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.