Urbanismens livsformer och samhällets avfallsproblem

Anna-Lisa Lindén

Abstract


Redan i den numera klassiska sociologin uppmärksammades de problematiska relationerna mellan individuella och kollektiva handlingar i det urbana samhället. Ferdinand Tönnies och Georg Simmels teorier bildar utgångspunkten för en diskussion om individ och samhälle inom urbanismen. Med anknytning till modern urbanteori identifieras tre livssfärer; den offentliga sfären, grannskapssfären och den privata sfären. Särskilt grannskapssfären är intressant i analyser av individuellt och kollektivt handlande i avfallsfrågor. Tre typer av grannskapssfärer på den svenska bostadsmarknaden beskrivs med empiriska variabler som skilda urbana livsformer; hyresrättssektorn, bostadsrättssektorn och den privatägda småhussektorn. Med hjälp av ett kvalitativt intervjumaterial analyseras förhållandet mellan individuella och kollektiva handlingar när det gäller avfallsfrågor.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.