Hälsa och stadsrenhållning under 1800-talet

Hans Nilsson

Abstract


Städerna var farliga platser att leva på i början av 1800-talet. De klarade inte själva att upprätthålla sin befolkningsstorlek utan betydande inflyttning. Under 1800-talets senare del gjordes krafttag för att förbättra den sanitära miljön. Sverige är exempel på ett land som i detta avseende var lyckosamt, men ingalunda ensamt i Europa. Den stora inspirationskällan var England, som urbaniserades tidigast och därmed först stod inför stadsmiljöns problem. I artikeln skildras städernas förbättrade renhållning utifrån ett lokalt exempel - Linköping.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.