Gaturenhållning, avfallshantering och stadsplanering: Medeltida teknik belyst av visbyfynd

Gun Westholm

Abstract


Medeltidsstädernas gaturenhållning, latrin- och avfallshantering har uppmärksammats och behandlats seriöst först under senare år. Fortfarande är dock få fenomen inom medeltidsforskningen behäftade med så många fördomar och slentrianmässiga tolkningar som de sanitära frågorna. Med hjälp av det stora arkeologiska material som existerar från Visby belyses här problemen. Artikeln är en omarbetning av en artikel publicerad 1991: "Gaturenhållning och hushållsavlopp - modern service eller medeltida teknik?"


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.