Från stil till nyanserade sanningar

Roger Spetz

Abstract


Skall vi bygga oss den stad vi tror oss sakna eller försöka förstå den miljö i vilken vi faktiskt verkar? Diskussioner om stadsbyggnad är genomdränkta av bilder och idealiseringar av de för stunden mest uppskattade omgivningarna. Det är med exempel vi skaffar oss gemensamma referensramar för att kunna göra oss förstådda, detta är ofrånkomligt, samtidigt som vi då går miste om nyanser i kommunikationen såväl som i de miljöer vi skapar. Artikelförfattaren försöker belysa begreppens betydelse och menar att ett medvetet brukande av begrepp är en av arkitektens viktigaste arbetsredskap.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.