Staden som helhet - en diskussion om stadsbyggandets tanke- och planmönster

Björn Klarqvist

Abstract


Det finns tre modeller för gestaltningen av stadens planmönster: nät-, park- och grannskapsstaden. Deras egenskaper kan definieras med hjälp av sex par tankefigurer. Är det möjligt och önskvärt att planerarna har en konsistent modell för "gestaltningen" av en stads rumsliga organisation? Artikeln är en inledning till hur vi kan diskutera staden som helhet.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.