Att hela staden - om urbana kvaliteter och planeringens imperativ

Björn Klarqvist

Abstract


Syftet med staden är att vara en arena för människors liv, att erbjuda urbana kvaliteter. En stad fungerar alltid på något sätt. Svårigheten är att bedöma om städer fungerar bättre eller sämre utifrån kvalitetskriterier. Med hjälp av en metod, Space Syntax Analysis, försöker denna artikel illustrera effekterna av olika planprinciper och vad som händer i staden om man blandar olika planprinciper. Slutligen diskuteras vilka imperativ slutsatserna ger planerare, forskare och planmyndigheter.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.