Bemästra världen - om skissens potential i skenet av jaget/miget som my tankefigur

Lennart Nord

Abstract


Med Märk Världen. En bok om vetenskap och intuition fick jag våren 1993 en ny
tankefigur "jaget/miget" som passade min uppfattning om förhållandet människa
- miljö. Författaren Tor Nørretranders för med den fram en syn på medvetande
och förmåga som tycks mig angelägen. Jag är provocerad att undersöka dess konsekvenser.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.