Recensioner, Abstracts - doktorsavhandlingar

Suzanne de Laval, Christina Thunwall, Jan Ahlin, Jerker Lundequist

Abstract


Recensioner

Staale Sinding-Larsen. Arkitekturteori og bygningsanalyse. Trondheim: Tapir, 1994.
Recenserad av Suzanne de Laval.

Barbro Klein (red.). Gatan är vår! Ritualer på offentliga platser. Carlssons, 1995.
Recenserad av Christina Thunwall.

Arton doktorer om forskautbildning, med en efterskrift av professor Sven Thiberg. Rapport R10:1994, Byggnadsfuntionslära, KTH, Stockholm.
Recenserad av Jan Ahlin.

Svante Nordin. Filosofins historia - Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen. Lund: Studentlitteratur, 1995.
Recenserad av Jerker Lundequist.

Abstracts - doktorsavhandlingar

Thorleif Uchermann Skjønsberg. The Flat Space: Potentials and Constraints of the Image in Poetics and Practice of Architecture. Oslo School of Architecture, Oslo, 1996.

Ole Michael Jensen. Walls: Projections of Knowledge. Nordic School of Planning [NORDPLAN] and Danish research Council for the Humanities, Stockholm, 1995.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.