Recensioner

Birgit Krantz, Michael Edén, Ola Nylander

Abstract


Eli Střa. Boliger og kultur - Norske boligfelt pĺ ĺtti-tallet sett i lys av beboernes boligidealer. Doktor ingeniřravhandling 1996:4, Institutt for byggekunst, Trondheim.
Recenserad av Birgit Krantz.

Ragnar Hjertén, Ingemar Mattson & Helena Westholm. Som man byggar fĺr man ventilera. Om arkitektur och inomhusklimat. Arkus Skrift nr. 24. Stockholm, 1996.
Recenserad av Michael Edén.

Dom Hans van der Laan. Architectonic Space - Fifteen Lessons on the Disposition of the Human Habitat. Leiden, 1983.
Recenserad av Ola Nylander.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.