Recensioner & anmälningar, Abstracts - doktorsavhandlingar

Hans Nilsson, Jerker Lundequist, Jonas Göransson, Annika Almqvist, Eva Hurtig

Abstract


Recensioner

Ola Wetterberg och Gunilla Axelsson. Smutsguld och dödligt hot. Renhållning och återvinning i Göteborg 1864-1930. Göteborgs renhållningsverk och Stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola, 1995.
Recenserad av Hans Nilsson.

Richard Shusterman. Pragmatist Aesthetics - Living Beauty, Rethinking Art. Blackwell, UK, 1995 (1992).
Recenserad av Jerker Lundequist.

Viveca Berntsson (red.). Den måttfulla staden. Boverket rapport 1995:7. Karlskrona, 1995.
Recenserad av Jonas Göransson.

Lennart Holm. Han, hon och huset - om arkitektur och planering i vår kulturella omnejd. Arkitekturmuseet, 1995.
Recenserad av Annika Almqvist.

M. Gibbons (red.), C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott, M. Trow. The New Production of Knowledge - The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: SAGE Pulications, 1994.
Recenserad av Jerker Lundequist.

David N. Benjamin. The Ancient Scandinavian Dwelling: Interpretations of the Home Concept from Case Study Reconstructions. Doktor Ingeniøravhandling 1993:109, Institutt for byggekunst, NTH, Trondheim.
Recenserad av Eva Hurtig.

Abstracts - doktorsavhandlingar

Katarina Nylund. Changes in Planning Thought. Nordic School of Planning, Swedish Council for Building Research, Stockholm, Sweden, 1995.

Eli Støa. Dwellings and Culture - Norwegian one-family housing areas from the 1980s viewed in the light of the inhabitants' notions of the ideal home. Faculty of Architecture, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, 1996.

Jette Hansen-Møller. The Conseled Diagonal - a landscape narrative in words and pictures. Nordic School of Planning, Stockholm, Sweden, 1995.

Thomas Barfoed Randrud. Plantevækst i forbindelse med byggeri. Forskningsserien The Research Series nr. 15, 1996. Den Kgl. veterinær- og Landbohøjskole, Hørsholm, Denmark, 1996.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.