Recensioner

Göran Lindahl, Ola Nyquist, Clas Florgård, Ann Katrin Pihl Atmer, Gunilla Bergström

Abstract


Marjut Kirjakka. The Ortogonal Finnish Town 1620-1860: Its Structure, Components and Dimensions. Centre for Urban and Regional Studies, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, 1996.
Recenserad av Göran Lindahl.

Jan Eriksson. Forskning, utveckling, nytta: Om nytto- och relevansbedömningar av BFR-stödd forsknings- och utvecklingsverksamhet. Stockholm, 1996.
Recenserad av Ola Nyquist.

Elisabeth Lundgren Alm. Stadsgrönskan - integrerat eller separerat stadsbyggnadselement? SACTH, Stadsbyggnad - Arkitektur, Chalmers tekniska högskola 1996:2. Licentiatavhandling, Institutionen för stadsbyggnad, Chalmers, 1996.
Recenserad av Clas Florgård.

Lars Erik Böttiger. Gransäter: Ett sommarhus berättar. Stockholm: Nordiska museets förlag, 1997.
Recenserad av Ann Katrin Pihl Atmer.

Inge-Mette Kirkeby (red.). Sandstensportaler i Danmark. København: Christian Ejlers Forlag, 1995.
Recenserad av Gunilla Bergström,.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.