Något om begreppet trädgård och dess förändrade innebörd

Kjell Lundquist

Abstract


Medan begreppet trä(d)gård (fornsvenska: traegarper) under den svenska medeltiden och renässansen företrädesvis avsåg en inhägnad gård med träd (oftast fruktträd), använder vi idag trädgårdsbegreppet i en mycket vidare betydelse, från att beteckna små kryddträdgårdar till att beskriva trädgårdslika landskap. Begreppet trädgård övertog på 15-1600-talet det gamla gårdbegreppets plats i trädgårdsavseende. Örta-gården blev så småningom krydd-trädgård och träd-gården frukt-trädgård. Artikeln redovisar, beskriver och tolkar belägg för begreppet genom historien och illustrerar också glidningen i begreppets betydelse.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.