Recensioner

Jerker Lundequist, Carina Listerborn, Lars Stackell

Abstract


Ulf Janson. Vägen till verket. Studier i arkitekt Jan Gezelius arbetsprocess. Doktorsavhandling, CTH, Göteborg. Daidalos.
Recension av Jerker Lundequist

Karl-Olov Arnstberg & Ingrid Ramberg (red.). I stadens utkant - perspektiv på förorter. Tumba: Mångkulturellt centrum, 1997.
Recension av Carina Listerborn

Lena Berg Willner. Tempelman. Arkitekten Olof Tempelman 1745-1816. Doktorsavhandling. Stockholmia Förlag, 1997.
Recension av Lars Stackell


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.