Recensioner

Claes Caldenby, Hans Peter Svendler Nielsen, Suzanne Eben Ditlevsen, Morten Daugaard, Staale Sinding-Larsen, Martin Zerlang

Abstract


Nils-Ole Lund. Arkitekturteorier siden 1945. Arkitektens forlag, 2001.
Recension av Claes Caldenby

Anders Højer Toft. Huset uden egenskaber - en undersøgelse af arkitekturen med parcelhuset som spejl. Ph.d.-afhandling, Arkitektskolen i Aarhus, 2001.
Recension av Hans Peter Svendler Nielsen

Jens Schjerup Hansen og Claus Bech-Danielsen (red.). Modernismens genkomst - en antologi. København: Arkitektens forlag/Statens byggeforskningsinstitut, 2001.
Recension av Suzanne Eben Ditlevsen

Katja Grillner (red.). Just White - handbok för framtidens arkitektur. White arkitektuer, 2001.
Recension av Morten Daugaard

Jørgen H. Jensenius. Trekirkene før stavkirkene. En undersøkelse av planlegging og design av kirker før c. år 1100. Diss. arkitekthøyskolen i Oslo, 2001.
Recension av Ståle Sinding-Larsen

Tom Nielsen. Formløs - den moderne bys overskudslandskaber. Arkitektskolens forlag.
Recension av Martin Zerlang

 


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.