Debatt: Arkitektur - ett forskningsfält med egenart

Sten Gromark

Abstract


Frågan om vad vi menar med forskning om arkitektur
upptar mångas tankar just nu. Själv har jag haft förmånen att
för SAR’s räkning utarbeta en policy kring arkitekturforskning
som följer som ett naturligt led på SAR’s arbete med en utbildningspolicy.
Jag har därför tyckt att det är angeläget att också inför mig själv klargöra
vilken arkitekturforskning jag skulle vilja se utvecklas i framtiden.
Nedan följer några lägesbestämningar av personlig natur men som jag
känner vinner ett allt bredare gehör bland arkitekter även utanför landets
gränser. Det handlar framförallt om att försöka frammana konturerna
till vad som skulle kunna vara arkitekturforskningens egenart.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.