Att studera ljud och arkitektur

Pehr Mikael Sällström

Abstract


I denna artikel diskuteras ljud och arkitektur. Syftet är att överblicka
ämnet och ge några metodmässiga infallsvinklar till detta.
Artikeln omfattar två avsnitt. Ett där ämnets räckvidd
och några synsätt på relationen mellan ljud och arkitektur undersöks.
Därefter ett avsnitt där två ansatser till forskningsmetoder
för att studera ljud och arkitektur beskrivs.
Den första ansatsen utgår från att ljud bidrar till arkitekturens
rumsupplevelse och tar fasta på lyssnandets betydelse för orientering
och uppfattning av rummets atmosfär/stämningsläge och utsträckning.
Detta perspektiv på rummet syftar till begreppsutveckling inom
arkitekturteorin vad gäller arkitekturens ljud och akustiska brukbarhet.
Genom att hitta begrepp för arkitekturens ljud
kan vi också lära oss att höra arkitekturen.
Den andra metoden utgår från studier av arkitekternas praxis.
Reflekterande praktiker används som kunskapskälla.
I centrum för detta tillvägagångssätt står kunniga projektörer
som planerar och utformar arkitektur där ljuden utgör en medvetet
integrerad del av helheten. Forskningsmetoderna kompletterar
varandra och utvecklas som en del av mitt avhandlingsarbete
om ljudmiljöfaktorer i arkitektonisk design.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.