Typo-morfologi: Metoden och dess tillämpning på bebyggelsesmönster

Abdellah Abarkan

Abstract


Artikeln beskriver den typo-morfologiska metodens bakgrund,
utveckling och tillämpning framför allt under senare delen av 1900-talet.
Eftersom typo-mofologiska studier har haft ett mycket brett tillämpningsfält,
varierande mellan byggnaden eller byggnadsdetaljer
och större helheter som staden, kommer denna artikel att särskilt
referera till sådana studier som fokuserar på bebyggelsemönster.
Tillämpning av typo-morfologiska metoden kommer därför att begränsas
till de fall där metoden avser att behandla bebyggelsemönster
på kvartersnivå. Här finns tre viktiga referenser att lyfta upp,
nämligen Philippe Panerai m.fl. Analyses urbaines, Björn Linns
Storgårdskvarteret. Ett bebyggelsemönsters bakgrund och karaktär,
och Johan Rådberg och Anders Fribergs Svenska Stadstyper. Historik
exempel klassificering (B. Linn 1974, A. Friberg & J. Rådberg 1996)

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.