Book Reviews

Gärd Folkesdotter, Carina Listerborn, Pia Bille

Abstract


Gärd Folkesdotter:

Thomas Hall (red.). Rekordåren - en epok i svenskt bostadsbyggande
Lisbet Söderqvist. Rekordår och miljonprogram - Flerfamiljshus i stor skala

Carina Listerborn:

Jane Rendell, Barbara Penner & Ian Borden (ed.). Gender Space Architecture - an Interdisciplinary Introduction

Pia Bille:

Anne Kappel. Farvens format - en vejledning i farvevalg

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.