Från skissandet till Virtual Reality - ett semiotisk perspektiv

Saddek Rehal

Abstract


Detta papper är en reflexion över arkitektens designprocess ur ett semiotiskt perspektiv. Ambitionen med uppsatsen är att testa om den semiotiska teorin kan användas för att belysa arkitektens aktivitet design.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.