Arkitekternas utsagor och utfallet

Jesper Steen

Abstract


Vet arkitekterna hur användbara deras produkter är? Studier av kontor visar att det är svårt att beskriva kontorsverksamheter på ett sätt som är relevant för skapandet av ändamålsenliga fysisk-rumsliga förhållanden. Situationen är problematisk för beställaren såväl som för brukaren av kontorslokaler. Hur skall man veta vad i dagens arbetsliv som ställer krav på nytänkande vad gäller kontorsbyggandet respektive vad som är uttryck för kortvariga trender? Är till exempel aktuella satsningar på öppna kontorslösningar ett svar på något reellt nytt, på ett ständigt behov av interaktion och ett nedtonat tankearbete? Vilka kunskaper om olika verksamheters behov har arkitekterna när de aktivt deltar i försäljningsarbetet av det nya? Det visar sig att det brister i kunskaper såväl som i medvetenhet och det både när det gäller yrkesroll och produkt.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.