Form follows Function follows Form - operationel tematisering af arkitekturbegrebet i relations til IT

Peter Bjerrum

Abstract


Det foreliggende er en skitse til en problematik som omfatter
tre hovedpunkter 1. tematisering af modernismens arkitekturbegreb
i relation til, 2. operatinalisering af det moderne rumbegreb
i relation til 3. skematisering af rummets konstruktion i relation til IT.
Skitsen indebærer, som form, at ovennævnte hovedpunkter er behandlet
i et relativt forkortet perspektiv med udeladelse af nuancer
som i anden forskningsmæssig sammenhæng ville være afgørende.
Mit ærinde med artiklen er imidlertid ikke at bidrage til disse andre sammenhænge, men udelukkende at forsøge teoretisk at udpege
det egentlig arkitektoniske i det kompleks af rumlig konstruktion arkitekturen udfolder sig i, samt at påpege muligheden af en skematik som kunne vise sig operationel i relation til anvendelse af IT som andet
og mere end et værktøj for raffineret simulation i.e. som et værktøj
i konstruktionen af arkitektonisk rum fra det tidligste programudkast
til den færdige bygning.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.