Barnperspektiv på utemiljön

Maria Kylin, Mats Lieberg

Abstract


Utgångspunkten för denna artikel är en pilotstudie i Eslöv vars syfte är
att utveckla frågeställningarna kring barns erfarenheter av utemiljön och att studera hur dessa erfarenheter speglas i kommunala planer.
Vi vill här försöka fånga delar av två perspektiv på en urban utemiljö och belysa några av de problem som uppstår i skillnaden mellan
ett barnperspektiv och ett planerarperspektiv.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.