Overskudslandskaber

Tom Nielsen

Abstract


Udgangspunktet i denne artikel er en iagttagelse af byernes udvikling
til hvad der kan karakteriseres som polynukleare urbane felter.
Urbane felter der i lige så høj grad som en bygget del,
består af u-byggede overskydende rester. Disse resters karakter
og egenskaber kan forstås udfra et æstetisk-materielt synspunkt,
og som overskydende, hvis de positivt skal inddrages i diskussionen
og udviklingen af den nutidige by. Udfra sådanne kriterier kan de beskrives som artificielle urbane landskaber.
Artiklen er et forsøg på at opstille et vokabularie og dermed
en forståelsesramme for byen og dens restområder udfra en række positivt definerede æstetiske positioner. Afslutningsvis anvendes denne forståelsesramme som grundlag for en diskussion af det offentlige rum, arkitekturens lukkede homogeniserende karakter i forhold til byens heterogenitet og overskudslandskabernes mulighed for,
udover at kunne betragtes udfra æstetiske kategorier,
at fungere som aktive alternative offentlige rum.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.