Book reviews

Anita Larsson, Michael Varming, Birgitta Svensson

Abstract


Anita Larsson:

Carina Listerborn. Trygg stad. Diskurser om rädsla i forskning, policy-utveckling och lokal praktik

Michael Varming:

Mattias Qviström. Vägar till landskapet. Om vägars tidrumsliga egenskaper som utgångspunkt för landskapsstudier

Birgitta Svennson:

Gabriella Olshammar. Det permanentade provisoriet. Ett återanvänt industriområde i väntan på rivning eller erkännande

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.