Børns fortællinger om kvarteret - et bidrag til kvarterets identitet?

Kim Rasmussen

Abstract


I forskningsprojektet Kvarteret som ramme om børns hverdagsliv
har 60 børn mellem fem og tolv år fra fire forskellige typer boligkvarterer, berettet om det nærmiljø de bor i. En stor del af projektets empiri
har haft beretningens eller fortællingens form. Artiklen redegør for
og eksemplificerer hvad, der skal forstås ved børns fortællinger om kvarteret1 Der forsøges også redegjort for, hvordan man kan graduere fortællingerne. Endelig argumenteres der for, at børns fortællinger
om kvarteret, kan anskues som et (overset) bidrag til et kvarters identitet.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.