Book reviews

Nils-Ole Lund, Dag Østerberg

Abstract


Nils-Ole Lund:

Helena Mattsson. Arkitektur och Konsumtion. Reyner Banham och utbytbarhetens estetik

Dag Østerberg:

Mattias Kärrholm. Arkitekturens territorialitet - till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i stadens offentliga rum

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.