Bostadskvalitet - vad betyder det för kvinnor i Södra Afrika?

Anita Larsson, Ann Schlyter

Abstract


Artikeln belyser bostadens roll och betydelse i ett genusperspektiv, genom att lyfta fram vad bostadskvalitet betyder för kvinnorna. I u-länder, precis som i i-länder, har bostaden inte bara en ekonomisk och praktisk betydelse, utan också en symbolisk betydelse. Mån och kvinnor uppfattar ofta bostadens betydelse och roll på olika sått, vilket bostadspolitiska åtgärder sällan tar i beaktande.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.