Behöver u-länderna vår arkitekturforskning?

Lars Reuterswärd

Abstract


I artikeln behandlas olika infallsvinklar på frågan om behovet av byggforskning i och för u-länder. Artikeln bygger på ett pågående arbete för SAREC, och den mynnar ut i att anvisa ett område där vår u-landsforskning borde öka, nämligen i anslutning till biståndsprojekt.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.