Mer än tak över huvudet. Storstadsungdomar om boendet och staden

Karla Werner

Abstract


Föredrag hållet vid temadag om urbansociologi vid sociologiska institutionen i Göteborg den 9 mars 1988. Intresset för staden är förankrat bland olika katogorier ungdomar - det gemensamma är behovet av "frirum för individuell expansion". Stadens mångfald av kulturella uttryck uppfattas som ett sådant frirum och scen för ungdomskulturens nytolkning av tidsandan.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.