Från protest till program. Reflexioner över brukardeltagande i vardagens arkitektur

Dan Bernfeld

Abstract


Dan Bernfeld är tekn dr, forskare och expert inom Europarådet med anknytning til  universitetet i Strasbourg. Han har besökt Chalmers Arkitektursektion som gästforskare under några kortare perioder. Han beskriver här några huvuddrag i sin tvä decennier länga forskargärning på temat medborgarinflytande över arkitektur och stadsbyggande. Dan Bernfeld är inom detta ämnesområde en av mänga tongivande röster ute i Europa och i USA och har under dessa år hunnit publicera en lång rad böcker och artiklar.

Artikeln har två delar. I detta nummer publiceras den första delen som behandlar principen om bruksrätt. En andra del om överlevnadstriangeln och det fortsatta arbetet inom Arkiv för Nutida Arkitektur kommer att publiceras i ett kommande nummer.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.