Kollektivhusets rumsliga struktur - stöd eller tvångströja

Karin Palm Lindén

Abstract


Den här artikeln behandlar svenska kollektivhus med tonvikt på planlösningen. Hur husets gemensamma och privata utrymmen är lokaliserade och hur den zon som förbinder husets olika delar är utformad inverkar i hög grad på det sociala livet i huset. Detta är något som ofta förbises i planering av kollektivhus idag.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.