Systemanalys, ett nödvändigt instrument för den moderna materialvalsforskningen

Georg Soronis

Abstract


Vid projekteringen av tekniska konstruktioner har man traditionellt valt material pä schablonmässiga grunder. Man vill endast laborera med ett fätal enkla välbeprövade material som projektorerna kan "lita på" när det gäller egenskaper, priser etc. Ett sådant sätt att välja material tenderar att bli statiskt och konservativt. Det är lätt att förbise viktiga egenskaper hos materialet och materialvalet blir mycket sällan optimalt. Därför är det nödvändigt att på ett tidigt stadium i projekteringsarbetet införa ett systematiskt tänkande och en användbar metodik som ger möjligheter till materialvalsoptimering. Detta tillsammans med en måttlig arbetsinsats kan leda till en ökad användning av nya material som bättre motsvarar projektorernas speciella önskemål. Även andra viktiga faktorer som t ex ekonomi, livslängd, beständighet, hälsorisker etc kan pä detta sätt, i större utsträckning än hittills, styra materialvalet.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.