Stadens yttre miljö. Om utvecklingsarbetets betydelse för etablering av ett nytt forskningsfält

Eivor Bucht, Kjell Nilsson

Abstract


I artikeln redovisas och diskuteras FoU-arbetet vid MOVIUM.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.