Ressurser og tradisjon i utvikling. Tilfellet Chen Lu, en landsby i Kina

Bjørn Erring, Harald Høyem, Dag Nilsen

Abstract


Artikkelen fokuserer på kulturell kontinuitet og
brudd i de transformasjoner som finner sted på
landsbygda i Kina. Det utvalgte studieobjektet er
landsbyen Chen Lu i Shaanxi-provinsen, en
landsby på 5000 innbyggere som tradisjonelt
har livnært seg ved keramikk-produksjon siden
Tang-dynastiet, for ca.1500 år siden. Gjennom
intervjuer og observasjon søker vi å finne de
motiver folk måtte ha for å søke vekk fra landsbyen
og inn til de større byene. Tilgang på betalt
arbeid og bedre sosiale tjenester er de åpenbare
årsakene. Vi ønsker imidlertid å rette et
blikk på realiteter i og forestillinger om tilværelsen
i Chen Lu og tilværelsen i byer dit de
søker seg, og stiller spørsmålet: Hva betyr tradisjoner
og kulturell kontinuitet i migrasjonsprosessene?
Etter en gjennomgang av byform, bygningsformer
og produksjonsmåter, konkluderer artikkelen
med at Chen Lu´s særegne livsform der
produksjon, bolig og familie er integrert til en
helhet, utgjør et potensial for en bærekraftig
utvikling.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.