Author Details

Yttri, Dag, Norway

  • Vol. 15, No. 1 (2002) - Vitenskapelige artikler
    Parken som rom for fellesskap og tilflukt i moderne byliv - et forsøk på å forstå parkens flerfunksjonelle karakter
    Details  PDF