Vol. 7, No. 1 (1994)

Fenomenologi & arkitektur

Temaredaktion:

Jan Bengtsson, Göteborgs universitet

Finn Werne, Chalmers tekniska högskola

Vol. 7, No. 1 (1994): Fenomenologi & arkitektur

Table of Contents

Vol. 7, No. 1 (1994): Fenomenologi & arkitektur, Theme: Editors' notes

Från redaktionen PDF
Jan Bengtsson, Finn Werne

Vol. 7, No. 1 (1994): Fenomenologi & arkitektur, Theme: Articles

Stedsbruk PDF
Christian Norberg-Schulz
Arkitektur och fenomenologi: Om Norberg-Schulz' platsfenomenologi PDF
Jan Bengtsson
The life of the place: A phenomenological commentary on Bill Hillier's theory of space syntax PDF
David Seamon
Vad föreställer ett hus? Kring mimesistemats möjligheter i arkitekturen PDF
Björner Torsson
Gångar genom landskapet PDF
Bernhard Waldenfels
Från postmodernism till kritisk regionalism - en längtan efter meningsbärande arkitektur PDF
Katja Grillner

Vol. 7, No. 1 (1994): Fenomenologi & arkitektur, Theme: Klassikertexter

Bygga bo tänka. Utdrag ur Martin Heidegger: "Teknikens väsen och andra uppsatser" PDF
Martin Heidegger
Tinget. Utdrag ur Martin Heidegger: "Teknikens väsen och andra uppsatser" PDF
Martin Heidegger
Vara-i-rum och ha-rum. Utdrag ur Otto Friedrich Bollnow: "Mensch und Raum" PDF
Otto Friedrich Bollnow

Vol. 7, No. 1 (1994): Fenomenologi & arkitektur, Theme: Forum

Att skapa plats PDF
Karla Werner
Karsten Harries' Natural Symbols and Frank Lloyd Wright's Natural Houses PDF
Yuan Lin

Vol. 7, No. 1 (1994): Fenomenologi & arkitektur, Theme: Book Reviews

Recensioner, Abstracts - doktorsavhandlingar PDF
Jerker Lundequist, Terttu Pakarinen, Ingmar Öfverholm, Marja Valtonen, Shokrollah Manzoor