Integration av arbetsplatser - en evig planerarutopi eller en ny möjlighet i samhällsbyggandet?

Ulf Ranhagen

Abstract


Uppdelning och specialisering av stadens funktioner har pågått under hela 1900-talet. Denna planeringsfilosofi med rötter i funktionalismen kulminerade under 1960- och 70-talen. Idag diskuteras stadsmässighet och blandning av olika verksamhetstyper som intressanta möjligheter för en mer levande stadsmiljö. Författaren analyserar olika typer av integration och går igenom argument för och emot verksamhetsintegration. Artikeln avslutas med en beskrivning av ett antal praktiska exempel.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.