Recensioner, Abstracts - doktorsavhandlingar

Gärd Folkesdotter, David Kolb, Ivor Ambrose, Christina Thunwall, Björn Linn

Abstract


Recensioner

Eva Hurtig. Hemhörighet och stadsförnyelse - belyst i fyrtiostadsdelen Sanna i Göteborg. Arkitektur - Bostadsplanering, Chalmers tekniska högskola R1:1995.
Recenserad av Gärd Folkesdotter.

Jun-Yang Wang. Substance or Context: A Study of the Concept of Place. School of Architecture, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, 1995.
Reviewed by David Kolb.

Suzanne de Laval. Metoder för utvärdering av nybyggda bostadsområden efter inflyttning. Stockholm: Statens råd för Byggnadsforskning, 1995.
Recenserad av Ivor Ambrose.

Sture Balgård (red.). Den goda stadsgatan. Om gestaltningen av gator. Carlssons, 1994.
Recenserad av Christina Thunwall.

Annika Nordlander Finn. Byggforskningens organiseras, 1900-1960. Byggforskningsrådet, T4:1994. Stockholm.

Uls Sandström. Mellan politik och forskning, 1960-1992. Byggforskningsrådet, T5:1994. Stockholm.
Recenserad av Björn Linn

Abstracts - doktorsavhandlingar

Gunilla Lindholm. The Schoolyard - Adults' Pictures, Children's Environment. Dept. of Landscape Planning, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden, 1995.

Ahmad A. Kanyama. Can the Urban Housing Problem be solved through Physical Planning? An Analysis based on Experience from Dodoma, Tanzania. School of Architecture, Royal Institute of Technology, Stockholm, 1995.

Catharina Dyrssen. Musical Space - Metaphors, Rituals, Institutions. A Cultural Study of Architecture within and around Music. Architectural Design, Dept. of Architecture, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 1995.

Bo Bengtsson. Housing - Market Commodity of the Welfare State. Department of Government, Uppsala University, Uppsala, 1995.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.