Om arkitektur och kvalitet - ikke den teknisk, funksjonelle, målbare kvaliteten, men den opplevde estetiske

Birgit Cold

Abstract


Författaren närmar sig företeelsen arkitektonisk kvalitet från olika håll och presenterar avslutningsvis en egen interpretation.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.