Vol. 30, No. 3 (2018)

Vol. 30, No. 3 (2018)

Table of Contents

Editors' notes

Editors' Notes
Madeleine Granvik, Daniel Koch, Magnus Rönn

Papers

Attractiveness in Urban Design
Erik Hidman
Reima Pietilä and Gesture in Research-by-Design: The Finnish Embassy in New Delhi, 1962–1982
Dorian Wiszniewski
Can Simple Tools for Mapping Landscape Value Convey Insider Perspectives?
Andrew Butler, Malin Eriksson, Ulla Berglund
Cultural Mapping and Digital Public Engagement in the Future North
Morgan Ip
Design Criteria for Regenerative Systems Landscapes
Daniel Bergquist, Per Hedfors

Debate

Planerarrollen i samtid och framtid: Kunskaper, förmågor och färdigheter
Lina Berglund-Snodgrass, Ebba Högström

Book Reviews

Book Review
Antigoni Katsakou